• dr Alicja Barć


Stanowisko: Specj.inż-tech.
Jednostka: Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej WNP
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9
Piętro: parter
Numer pokoju: 25a
Telefon: (32) 359 1901
E-mail: alicja.barc@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 23388639300

Publikacje z bazy Scopus

2009

Babczyńska-Sendek, B.; Barć, A.

Meadow communities with Sesleria uliginosa (Poaceae) in the vicinity of Włodowice village near Zawiercie (the Silesian-Cracow Upland) [Zbiorowiska ła̧kowe z Sesleria uliginosa (Poaceae) w okolicach Włodowic koło Zawiercia (Wyżyna Śla̧sko- Krakowska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 16, no. 2, pp. 363-375, 2009, ISSN: 1640629X, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2007

Babczyńska-Sendek, B.; Wika, S.; Barć, A.

Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - A new forest association for the Silesian Upland [Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - Nowy zespół leśny dla Wyżyny Ślaskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. SUPPL. 9, pp. 59-72, 2007, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2006

Holeksa, J.; Barć, A.; Hyla, A.; Krawczyk, B.

Changes in coarse woody debris of a West Carpathian subalpine spruce forest over ten years Journal Article

In: Polish Botanical Studies, vol. 22, pp. 231-240, 2006, ISSN: 08670730, (3).

Abstract | Links | BibTeX