• dr hab. Urszula Myga-Piątek


Stanowisko: Prof.Uczelni
Jednostka: Instytut Nauk o Ziemi
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Piętro: IV
Numer pokoju: 421
Telefon: (32) 3689 361
E-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 10739620900

Publikacje z bazy Scopus

2023

Myga-Piątek, U.; Żemła-Siesicka, A.

How has the landscape changed? Landscape transformation analysis of Ogrodzieniec-Podzamcze (POLAND) using landgraphy and landscape stratigraphy methods Journal Article

In: Landscape Online, vol. 98, 2023, ISSN: 18651542.

Abstract | Links | BibTeX

2022

Myga-Piątek, U.; Sobala, M.; Szypuła, B.

Do national parks protect natural landscapes? Journal Article

In: Journal for Nature Conservation, vol. 68, 2022, ISSN: 16171381, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2021

Pukowiec-Kurda, K.; Rahmonov, O.; Sobala, M.; Myga-Piątek, U.

The assessment of hydrogeosites in the Fann mountains, Tajikistan as a basis for sustainable tourism Journal Article

In: Resources, vol. 10, no. 12, 2021, ISSN: 20799276, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Żemła-Siesicka, A.; Myga-Piątek, U.

A landscape persistence assessment of częstochowa upland: A case study of ogrodzieniec, poland Journal Article

In: Sustainability (Switzerland), vol. 13, no. 11, 2021, ISSN: 20711050, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Myga-Piątek, U.; Żemła-Siesicka, A.; Pukowiec-Kurda, K.; Sobala, M.; Nita, J.

Is there urban landscape in metropolitan areas? An unobvious answer based on corine land cover analyses Journal Article

In: Land, vol. 10, no. 1, pp. 1-20, 2021, ISSN: 2073445X, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2020

Sobala, M.; Myga-Piątek, U.; Szypuła, B.

Assessment of changes in a viewshed in the Western carpathians landscape as a result of reforestation Journal Article

In: Land, vol. 9, no. 11, pp. 1-17, 2020, ISSN: 2073445X, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Apollo, M.; Andreychouk, V.; Moolio, P.; Wengel, Y.; Myga-Piątek, U.

Does the altitude of habitat influence residents' attitudes to guests? A new dimension in the residents’ attitudes to tourism Journal Article

In: Journal of Outdoor Recreation and Tourism, vol. 31, 2020, ISSN: 22130780, (9).

Abstract | Links | BibTeX

Żemła-Siesicka, A.; Andreychouk, V.; Myga-Piątek, U.

Spatial diversity of tourist facilities in the silesian beskid mountains in Poland Journal Article

In: Geographia Polonica, vol. 93, no. 3, pp. 397-419, 2020, ISSN: 00167282, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2019

Pukowiec-Kurda, K.; Myga-Piątek, U.; Rahmonov, O.

The landscape profile method as a new tool for sustainable urban planning Journal Article

In: Journal of Environmental Planning and Management, vol. 62, no. 14, pp. 2548-2566, 2019, ISSN: 09640568, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Solon, J.; Borzyszkowski, J.; Bidłasik, M.; Richling, A.; Badora, K.; Balon, J.; Brzezińska-Wójcik, T.; Chabudziński, Ł.; Dobrowolski, R.; Grzegorczyk, I.; Jodłowski, M.; Kistowski, M.; Kot, R.; Krąż, P.; Lechnio, J.; Macias, A.; Majchrowska, A.; Malinowska, E.; Migoń, P.; Myga-Piątek, U.; Nita, J.; Papińska, E.; Rodzik, J.; Strzyż, M.; Terpiłowski, S.; Ziaja, W.

Physico-geographical mesoregions of poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data Journal Article

In: Geographia Polonica, vol. 91, no. 2, pp. 143-170, 2018, ISSN: 00167282, (183).

Abstract | Links | BibTeX

Myga-Piątek, U.; Rahmonov, O.

Winery regions as the oldest cultural landscapes: Remnants, signs, and metamorphoses Journal Article

In: Miscellanea Geographica, vol. 22, no. 2, pp. 69-80, 2018, ISSN: 08676046, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Sobala, M.; Rahmonov, O.; Myga-Piątek, U.

Historical and contemporary forest ecosystem changes in the Beskid mountains (Southern Poland) between 1848 and 2014 Journal Article

In: IForest, vol. 10, no. 6, pp. 939-947, 2017, ISSN: 19717458, (16).

Abstract | Links | BibTeX

Rahmonov, O.; Szczypek, T.; Niedźwiedź, T.; Myga-Piątek, U.; Rahmonov, M.; Snytko, V. A.

The human impact on the transformation of juniper forest landscape in the western part of the Pamir-Alay range (Tajikistan) Journal Article

In: Environmental Earth Sciences, vol. 76, no. 8, 2017, ISSN: 18666280, (14).

Abstract | Links | BibTeX

Pukowiec-Kurda, K.; Myga-Piątek, U.

Application of new methods of environment analysis and assessment in landscape audits - Case studies of urban areas like Częstochowa, Poland Proceedings

Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2017, ISBN: 9786094760440, (6).

Abstract | Links | BibTeX

Rahmonov, O.; Rahmonov, M.; Opała-Owczarek, M.; Owczarek, P.; Niedźwiedź, T.; Myga-Piątek, U.

Ecological and cultural importance of juniper ecosystem in the area of zeravshan valley (tajikistan) on the background of environmental condition and anthropogenic hazards Journal Article

In: Geographia Polonica, vol. 90, no. 4, pp. 441-461, 2017, ISSN: 00167282, (9).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Sobala, M.; Myga-Piątek, U.

The Optimization of Rural Landscape in the Light of the Idea of Sustainable Development-The Example of Poland Journal Article

In: Quaestiones Geographicae, vol. 35, no. 3, pp. 61-73, 2016, ISSN: 0137477X, (7).

Abstract | Links | BibTeX

Plit, J.; Myga-Piątek, U.

Investigating openness of the cultural landscape: A methodological proposal Journal Article

In: Geographia Polonica, vol. 89, no. 2, pp. 129-140, 2016, ISSN: 00167282, (6).

Abstract | Links | BibTeX

2015

Nita, J.; Myga-Piątek, U.; Absalon, D.

Assessment of the exposure of tourism-related landscape values of the silesian beskids based on computer visualization Book Chapter

In: pp. 45-58, Springer, 2015, ISSN: 2194315X, (7).

Abstract | Links | BibTeX

Chmielewski, T. J.; Myga-Piątek, U.; Solon, J.

Typology of poland’s current landscapes [Typologia aktualnych krajobrazów Polski] Journal Article

In: Przeglad Geograficzny, vol. 87, no. 3, pp. 377-408, 2015, ISSN: 00332143, (27).

Abstract | Links | BibTeX

Myga-Piątek, U.; Nita, J.

Landscape policy of Poland – The initial stage of implementation [Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrozen] Journal Article

In: Przeglad Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 5-25, 2015, ISSN: 00332143, (8).

Abstract | Links | BibTeX

2014

Plit, J.; Myga-Piątek, U.

The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphose Journal Article

In: Quaestiones Geographicae, vol. 33, no. 3, pp. 145-154, 2014, ISSN: 0137477X, (12).

Abstract | Links | BibTeX

Nita, J.; Myga-Piątek, U.

Scenic values of the katowice-czestochowa section of national road no. 1 Journal Article

In: Geographia Polonica, vol. 87, no. 1, pp. 113-125, 2014, ISSN: 00167282, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Myga-Piątek, U.

The concept of sustainable development in tourism [Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce] Journal Article

In: Problemy Ekorozwoju, vol. 6, no. 1, pp. 145-154, 2011, ISSN: 18956912, (11).

Abstract | Links | BibTeX

Myga-Piątek, U.

Cultural landscape of the 21st century: Geographical consideration between theory and practice [Kulturni pejzaž 21. stoljeća: Geografska razmatranja između teorije i prakse] Journal Article

In: Hrvatski Geografski Glasnik, vol. 73, no. 2, pp. 129-140, 2011, ISSN: 13315854, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Myga-Piątek, U.

Transformation of cultural landscapes in the light of the idea of sustainable development [Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównowazonego rozwoju] Journal Article

In: Problemy Ekorozwoju, vol. 5, no. 1, pp. 95-108, 2010, ISSN: 18956912, (20).

Abstract | Links | BibTeX

2008

Myga-Piątek, U.

Komisja krajobrazu kulturowego polskiego towarzystwa geograficznego Journal Article

In: Czasopismo Geograficzne, vol. 79, no. 1-2, pp. 208-213, 2008, ISSN: 00459453.

Abstract | Links | BibTeX

2006

Nita, J.; Myga-Piątek, U.

Landscape directions in management of post-mining areas [Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 54, no. 3, pp. 256-262, 2006, ISSN: 00332151, (10).

Abstract | Links | BibTeX

2005

Nita, J.; Myga-Piątek, U.

An example of the application of computer technologies in the valuation and protection of landscapes of the Czestochowa Upland [Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Czestochowskiej] Journal Article

In: Przeglad Geograficzny, vol. 77, no. 3, pp. 325-341, 2005, ISSN: 00332143, (1).

Abstract | Links | BibTeX

1997

Myga-Piątek, U.

Wells - Waning feature of cultural landscape of the Czestochowa upland [Studnie jako zanikajacy element krajobrazu kulturowego wyzyny Czestochowskiej] Journal Article

In: Czasopismo Geograficzne, vol. 68, no. 3-4, pp. 327-340, 1997, ISSN: 00459453.

Abstract | Links | BibTeX