• mgr Tomasz Budzik


Stanowisko: specjalista badawczo-techniczny
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Piętro: II
Numer pokoju: 201
Telefon: (32) 3689 592
E-mail: tomasz.budzik@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 23396146600

Publikacje z bazy Scopus

2022

Ignatiuk, D.; Błaszczyk, M.; Budzik, T.; Grabiec, M.; Jania, J. A.; Kondracka, M.; Laska, M.; Małarzewski, Ł.; Stachnik, Ł.

A decade of glaciological and meteorological observations in the Arctic (Werenskioldbreen, Svalbard) Journal Article

In: Earth System Science Data, vol. 14, no. 5, pp. 2487-2500, 2022, ISSN: 18663508, (4).

Abstract | Links | BibTeX

2021

Niedźwiedź, T.; Łupikasza, E. B.; Małarzewski, Ł.; Budzik, T.

Surface-based nocturnal air temperature inversions in southern Poland and their influence on PM10 and PM2.5 concentrations in Upper Silesia Journal Article

In: Theoretical and Applied Climatology, vol. 146, no. 3-4, pp. 897-919, 2021, ISSN: 0177798X, (4).

Abstract | Links | BibTeX

Falarz, M.; Małarzewski, Ł.; Uscka-Kowalkowska, J.; Matuszko, D.; Budzik, T.

Solar Radiation Change Book Chapter

In: pp. 177-188, Springer Science and Business Media B.V., 2021, ISSN: 23520698.

Abstract | Links | BibTeX

2020

Herman, K.; Gudra, T.; Opieliński, K.; Banasiak, D.; Budzik, T.; Risso, N.

A study of a parametric method for the snow reflection coefficient estimation using air-coupled ultrasonic waves Journal Article

In: Sensors (Switzerland), vol. 20, no. 15, pp. 1-14, 2020, ISSN: 14248220, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Buda, J.; Łokas, E.; Pietryka, M.; Richter, D.; Magowski, W.; Iakovenko, N. S.; Porazinska, D. L.; Budzik, T.; Grabiec, M.; Grzesiak, J.; Klimaszyk, P.; Gaca, P.; Zawierucha, K.

Biotope and biocenosis of cryoconite hole ecosystems on Ecology Glacier in the maritime Antarctic Journal Article

In: Science of the Total Environment, vol. 724, 2020, ISSN: 00489697, (10).

Abstract | Links | BibTeX

2019

Łupikasza, E. B.; Ignatiuk, D.; Grabiec, M.; Cielecka-Nowak, K.; Laska, M.; Jania, J. A.; Luks, B.; Uszczyk, A.; Budzik, T.

The role of winter rain in the glacial system on Svalbard Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 11, no. 2, 2019, ISSN: 20734441, (16).

Abstract | Links | BibTeX

Plenzler, J.; Budzik, T.; Puczko, D.; Bialik, R. J.

Climatic conditions at Arctowski Station (King George Island, West Antarctica) in 2013-2017 against the background of regional changes Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 40, no. 1, pp. 1-27, 2019, ISSN: 01380338, (13).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Grabiec, M.; Ignatiuk, D.; Jania, J. A.; Moskalik, M.; Głowacki, P.; Błaszczyk, M.; Budzik, T.; Walczowski, W.

Coast formation in an Arctic area due to glacier surge and retreat: The Hornbreen–Hambergbreen case from Spistbergen Journal Article

In: Earth Surface Processes and Landforms, vol. 43, no. 2, pp. 387-400, 2018, ISSN: 01979337, (29).

Abstract | Links | BibTeX

Araźny, A.; Przybylak, R.; Wyszyński, P.; Wawrzyniak, T.; Nawrot, A. P.; Budzik, T.

Spatial variations in air temperature and humidity over Hornsund fjord (Spitsbergen) from 1 July 2014 to 30 June 2015 Journal Article

In: Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, vol. 100, no. 1, pp. 27-43, 2018, ISSN: 04353676, (10).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Laska, M.; Grabiec, M.; Ignatiuk, D.; Budzik, T.

Snow deposition patterns on southern spitsbergen glaciers, svalbard, in relation to recent meteorological conditions and local topography Journal Article

In: Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, vol. 99, no. 3, pp. 262-287, 2017, ISSN: 04353676, (9).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Laska, M.; Luks, B.; Budzik, T.

Influence of snowpack internal structure on snow metamorphism and melting intensity on Hansbreen, Svalbard Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 37, no. 2, pp. 193-218, 2016, ISSN: 01380338, (11).

Abstract | Links | BibTeX

2014

Przybylak, R.; Araźny, A.; Nordli, Ø.; Finkelnburg, R.; Kejna, M.; Budzik, T.; Migała, K.; Sikora, S.; Puczko, D.; Rymer, K.; Rachlewicz, G.

Spatial distribution of air temperature on Svalbard during 1 year with campaign measurements Journal Article

In: International Journal of Climatology, vol. 34, no. 14, pp. 3702-3719, 2014, ISSN: 08998418, (51).

Abstract | Links | BibTeX

2013

Dolnicki, P.; Grabiec, M.; Puczko, D.; Gawor, Ł.; Budzik, T.; Klementowski, J.

Variability of temperature and thickness of permafrost active layer at coastal sites of Svalbard Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 34, no. 4, pp. 353-374, 2013, ISSN: 01380338, (19).

Abstract | Links | BibTeX

2012

Sikora, S.; Migała, K.; Budzik, T.; Głowacki, P.; Puczko, D.; Ignatiuk, D.; Jania, J. A.

Meteorological and glaciological data collecting system in polar region - Infrastructure of Stanisław Siedlecki's Polish Polar Station (SW Spitsbergen) [System gromadzenia danych meteorologicznych i glacjologicznych w obszarach polarnych - Infrastruktura pomiarowa Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego (SW Spitsbergen)] Journal Article

In: Przeglad Geofizyczny, vol. 57, no. 1, pp. 35-47, 2012, ISSN: 00332135.

Abstract | Links | BibTeX

Grabiec, M.; Jania, J. A.; Puczko, D.; Kolondra, L.; Budzik, T.

Surface and bed morphology of hansbreen, a tidewater glacier in Spitsbergen Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 33, no. 2, pp. 111-138, 2012, ISSN: 01380338, (39).

Abstract | Links | BibTeX

Grabiec, M.; Budzik, T.; Głowacki, P.

Modeling and hindcasting of the mass balance of werenskioldbreen (Southern Svalbard) Journal Article

In: Arctic, Antarctic, and Alpine Research, vol. 44, no. 2, pp. 164-179, 2012, ISSN: 15230430, (13).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Grabiec, M.; Puczko, D.; Budzik, T.; Gajek, G.

Snow distribution patterns on Svalbard glaciers derived from radio-echo soundings Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 32, no. 4, pp. 393-421, 2011, ISSN: 01380338, (24).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Araźny, A.; Migalła, K.; Sikora, S.; Budzik, T.

Meteorological and biometeorological conditions in the Hornsund area (Spitsbergen) during the warm season Journal Article

In: Polish Polar Research, vol. 31, no. 3, pp. 217-238, 2010, ISSN: 01380338, (14).

Abstract | Links | BibTeX

2006

Budzik, T.; Marszał, M.

Comparision of temperature measurements in instrument shelter and in anti-radiation protection following an example of measurements in Sosnowiec in 2003 [Porównanie temperatury powietrza w klatce meteorologicznej i osłonie antyradiacyjnej na przykładzie pomiarów w Sosnowcu w roku 2003] Journal Article

In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, vol. 61, pp. 107-115, 2006, ISSN: 01371983, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Budzik, T.

Shortwave and longwave radiation measurements in Sosnowiec in 2002-2005 using radiometer CNR1 (Net Radiometer Kipp&Zonen) [Pomiary promieniowania krótkofalowego i długofalowego w Sosnowcu w latach 2002-2005 z wykorzystaniem bilansomierza CNR1 (Net Radiometr Kipp&Zonen)] Journal Article

In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, vol. 61, pp. 100-106, 2006, ISSN: 01371983, (3).

Abstract | Links | BibTeX