• prof. dr hab. Andrzej Witkowski


Stanowisko: Profesor
Jednostka: Instytut Nauk o Ziemi
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Piętro: V
Numer pokoju: 519
Telefon: (32) 3689 283
E-mail: andrzej.witkowski@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 57213734787

Publikacje z bazy Scopus

2022

Dąbrowska, D.; Witkowski, A. J.

Groundwater and Human Health Risk Assessment in the Vicinity of a Municipal Waste Landfill in Tychy, Poland Journal Article

In: Applied Sciences (Switzerland), vol. 12, no. 24, 2022, ISSN: 20763417, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Witkowski, A. J.

Identification of Water Contamination Sources Using Hydrochemical and Isotopic Studies—The Kozłowa Góra Reservoir Catchment Area (Southern Poland) Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 14, no. 6, 2022, ISSN: 20734441, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2021

Ślósarczyk, K.; Witkowski, A. J.

Preliminary evaluation of the possible occurrence of pesticides in groundwater contaminated with nitrates—a case study from southern poland Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 13, no. 21, 2021, ISSN: 20734441, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Witkowski, A. J.

40 Years of IMWA in Poland Book

Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021, ISSN: 10259112.

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Różkowski, J.; Witkowski, A. J.

Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in the water environment of Poland: A review Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 13, no. 16, 2021, ISSN: 20734441, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2020

Witkowski, A. J.; Ślósarczyk, K.

Paradoxes in regulations on polycyelic aromatic hydrocarbons (PAH) in water [Paradoksy w unormowaniach prawnych dotyczących zawartości wielopierścieniowych wȩglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach] Proceeding

Polish Geological Institute, vol. 68, no. 4, 2020, ISSN: 00332151.

Abstract | Links | BibTeX

2019

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Isotopic approach to identification of sulphate origin in the triassic aquifer in recharge area of the Łazy bŁĘdowskie well field (Southern poland) Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Dąbrowska, D.; Witkowski, A. J.; Sołtysiak, M.

Application of pollution indices for the spatiotemporal assessment of negative impact of a municipal land fill on ground water (Tychy, Southern Poland) Journal Article

In: Geological Quarterly, vol. 62, no. 3, pp. 496-508, 2018, ISSN: 16417291, (14).

Abstract | Links | BibTeX

Dąbrowska, D.; Witkowski, A. J.; Sołtysiak, M.

Representativeness of the groundwater monitoring results in the context of its methodology: case study of a municipal landfill complex in Poland Journal Article

In: Environmental Earth Sciences, vol. 77, no. 7, 2018, ISSN: 18666280, (12).

Abstract | Links | BibTeX

Witkowski, A. J.; Rubin, H.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, K.

Application of geochemical modeling for the identification of main processes affecting changes in the quality of groundwater in the Łazy bŁĘdowskie well field, Southern Poland Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 18, no. 1.2, 2018, ISSN: 13142704, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Różkowski, J.; Witkowski, A. J.; Kropka, J.; Rzepecki, S.

The water chemistry and quality of the quaternary aquifer in the area of reclaimed open pit maczki-bór in the light of monitoring data [Sklad chemiczny i jakość wód czwartorzȩdowego piȩtra wodonośnego w rejonie rekultywowanego wyrobiska piasku podsadzkowego maczki-bór w świetle wyników badań monitoringowych] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 65, no. 11, pp. 1371-1376, 2017, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Witkowski, A. J.; Dąbrowska, D.

Diagnosis of the iegal and organizational status of groundwater monitoring in Poland [Diagnoza stanu prawnego i organizacyjnego monitoringu wód podziemnych w Polsce] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 65, no. 11, pp. 1393-1397, 2017, ISSN: 00332151, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Witkowski, A. J.

Groundwater vulnerability: from scientific concept to practical application Journal Article

In: Environmental Earth Sciences, vol. 75, no. 15, 2016, ISSN: 18666280, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Czekaj, J.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Sitek, S. S.; Witkowski, A. J.

Identification of nitrate sources in groundwater and potential impact on drinking water reservoir (Goczałkowice reservoir, Poland) Journal Article

In: Physics and Chemistry of the Earth, vol. 94, pp. 35-46, 2016, ISSN: 14747065, (19).

Abstract | Links | BibTeX

Dąbrowska, D.; Kucharski, R.; Witkowski, A. J.

The representativity index of a simple monitoring network with regular theoretical shapes and its practical application for the existing groundwater monitoring network of the Tychy-Urbanowice landfills, Poland Journal Article

In: Environmental Earth Sciences, vol. 75, no. 9, 2016, ISSN: 18666280, (9).

Abstract | Links | BibTeX

2012

Czekaj, J.; Witkowski, A. J.

Structural model of the Quaternary aquifer in the area of Goczałkowice reservoir [Model budowy czwartorzȩdowego piȩtra wodonośnego w rejonie zbiornika Goczałkowice] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 451, pp. 27-34, 2012, ISSN: 08676143, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Wolkersdorfer, C.; Bowell, R.; Walder, I. F.; Nilssen, S.; Räisänen, M. L.; Heikkinen, P.; Pulkkinen, K.; Korkka-Niemi, K.; Salonen, V. P.; Destouni, G.; Hasche, A.; Witkowski, A. J.; Blachère, A.; Morel, S.; Lefort, D.; Midžić, S.; Silajdžić, I.; Coulton, R. H.; Williams, K. P.; Rees, B.; Hallberg, K. B.; Johnson, D. B.

Erratum to: Contemporary Reviews of Mine Water Studies in Europe, Part 2 (Mine Water and the Environment, (2005), 24, (2-37), 10.1007/s10230-005-0068-0) Journal Article

In: Mine Water and the Environment, vol. 31, no. 3, pp. 237-238, 2012, ISSN: 10259112, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Sołtysiak, M.; Witkowski, A. J.; Kaźmierczak, J.

Hydrogeological aspects of realization of project "integrated system supporting management and protection of dammed reservoir (ZIZOZAP)" - An example of goczaikowice reservoir [Hydrogeologiczne aspekty realizacji projektu badawczego "zintegrowany system wspomagajacy zarzadzaniem i ochrona zbiornika zaporowego (ZIZOZAP)" Na przykladzie zbiornika goczalkowickiego] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 445 PART 2, pp. 651-660, 2011, ISSN: 08676143, (4).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Sitek, S. S.; Witkowski, A. J.; Kowalczyk, A.; Zurek-Pucek, A. M.

Impact assessment of municipal landfill in tychy on groundwater environment - modelling study [Ocena oddziaŁywania skŁadowiska odpadów komunalnych w tychach na środowisko wód podziemnych w świetle badań modelowych] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 442, pp. 147-152, 2010, ISSN: 08676143, (9).

Abstract | Links | BibTeX

Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.; Rózkowski, A.; Szczepański, A.; Rogoz, M.; Przybyłek, J.; Staśko, S.

What Polish mining owes to Polish hydrogeology? Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 58, no. 9 PART 1, pp. 774-786, 2010, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2008

Witkowski, A. J.; Kowalczyk, A.; Rubin, H.; Rubin, K.

Groundwater quality and migration of pollutants in the multi-aquifer system of the former chemical works "Tarnowskie GóryΛ area Proceeding

vol. 24, 2008, ISSN: 15079791, (7).

Abstract | Links | BibTeX

Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Groundwater recharge of carbonate aquifers of the Silesian-Cracow Triassic (southern Poland) under human impact Journal Article

In: Environmental Geology, vol. 55, no. 2, pp. 235-246, 2008, ISSN: 09430105, (6).

Abstract | Links | BibTeX

2007

Witkowski, A. J.

Groundwater vulnerability assessment and mapping important current issues in groundwater protection Proceeding

vol. 53, no. 3, 2007, ISSN: 09430105, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2005

Rózkowski, A.; Pacholewski, A.; Witkowski, A. J.

Impact of anthropogenic factors on the potable groundwater chemistry in the Upper Silesia Coal Basin (USCB) [Kształtowanie sie chemizmu zwykłych wód podziemnych w regionie górnoślaskim w warunkach aktywnej antroporesji] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 53, no. 9, pp. 742-752, 2005, ISSN: 00332151, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2004

Steinberg, C.; Witkowski, A. J.

Preface Book

2004, ISSN: 16415558.

Abstract | Links | BibTeX

2003

Witkowski, A. J.; Rubin, K.; Kowalczyk, A.; Rózkowski, A.; Wróbel, J.

Groundwater vulnerability map of the Chrzanów karst-fissured Triassic aquifer (Poland) Journal Article

In: Environmental Geology, vol. 44, no. 1, pp. 59-67, 2003, ISSN: 09430105, (35).

Abstract | Links | BibTeX

1997

Witkowski, A. J.; Rubin, K.

Regional groundwater quality monitoring in the area of Katowice Regional Water Management Council (Southern Poland) Proceeding

Computational Mechanics Publ, Ashurst, United Kingdom, 1997, (1).

Abstract | Links | BibTeX

1996

Rózkowski, A.; Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Wyste(Combining ogonek sign)powanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasiȩgu województwa katowickiego i bielskiego Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 44, no. 8, pp. 834-839, 1996, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

1993

Gajowiec, B.; Witkowski, A. J.

Impact of lead/zinc ore mining on groundwater quality in Trzebionka mine (southern Poland) Journal Article

In: Mine Water and the Environment, vol. 12, no. 1, pp. 1-9, 1993, ISSN: 02556960, (8).

Abstract | Links | BibTeX