• dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz


Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Instytut Nauk o Ziemi
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Piętro: V
Numer pokoju: 523
Telefon: (32) 3689 334
E-mail: sabina.jakobczyk@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 55513502500

Publikacje z bazy Scopus

2022

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Ślósarczyk, K.

Isotopic signature of anthropogenic sources of groundwater contamination with sulfate and its application to groundwater in a heavily urbanized and industrialized area (Upper Silesia, Poland) Journal Article

In: Journal of Hydrology, vol. 612, 2022, ISSN: 00221694, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Witkowski, A. J.

Identification of Water Contamination Sources Using Hydrochemical and Isotopic Studies—The Kozłowa Góra Reservoir Catchment Area (Southern Poland) Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 14, no. 6, 2022, ISSN: 20734441, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2021

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Różkowski, J.; Witkowski, A. J.

Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in the water environment of Poland: A review Journal Article

In: Water (Switzerland), vol. 13, no. 16, 2021, ISSN: 20734441, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2020

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Ślósarczyk, K.; Sitek, S. S.

Tracing multiple sources of groundwater pollution in a complex carbonate aquifer (Tarnowskie Góry, southern Poland) using hydrogeochemical tracers, TCE, PCE, SF6 and CFCs Journal Article

In: Applied Geochemistry, vol. 118, 2020, ISSN: 08832927, (7).

Abstract | Links | BibTeX

Różkowski, J.; Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.

Occurrence, sources of PAHs, and groundwater protection against pollution in the Cieszyńskie ródła Tufowe Natura 2000 area [Wysţpowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie ródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem] Proceeding

Polish Geological Institute, vol. 68, no. 4, 2020, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2019

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Ślósarczyk, K.

Application of geochemical and isotopic study (δ15nno3, δ18ono3, δ34 sso4, δ18 oso4) to assess the extent of human impact on groundwater quality in the area of kuŹnica warĘŻyŃska reservoir (southern poland) Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Różkowski, J.; Magiera, T.

Seasonal variation in contamination and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in the cieszyn tufa spring water (Southern poland) Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Isotopic approach to identification of sulphate origin in the triassic aquifer in recharge area of the Łazy bŁĘdowskie well field (Southern poland) Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

Sitek, S. S.; Nowacka, S.; Jakóbczyk-Karpierz, S.

Modeling of contamination transport released from old municipal solid waste landfill site: A case study, southern Poland Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 3.1, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.

Application of sulfate isotope studies and geochemical modeling in determining processes affecting groundwater chemistry in the Gliwice- Łabedy well-field area [Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów ksztaltujqcych skład chemiczny wód podziemnych ujecia Gliwice-Łabedy] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 66, no. 8, pp. 495-502, 2018, ISSN: 00332151.

Abstract | Links | BibTeX

Witkowski, A. J.; Rubin, H.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, K.

Application of geochemical modeling for the identification of main processes affecting changes in the quality of groundwater in the Łazy bŁĘdowskie well field, Southern Poland Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 18, no. 1.2, 2018, ISSN: 13142704, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Sitek, S. S.; Jakóbczyk-Karpierz, S.

Occurrence and fate of trichloroethene and tetrachloroethene in carbonate aquifer, tarnowskie gÓry area (Southern Poland) Proceeding

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 18, no. 3.1, 2018, ISSN: 13142704, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Sitek, S. S.; Jakobsen, R.; Kowalczyk, A.

Geochemical and isotopic study to determine sources and processes affecting nitrate and sulphate in groundwater influenced by intensive human activity - carbonate aquifer Gliwice (southern Poland) Journal Article

In: Applied Geochemistry, vol. 76, pp. 168-181, 2017, ISSN: 08832927, (38).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Czekaj, J.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Sitek, S. S.; Witkowski, A. J.

Identification of nitrate sources in groundwater and potential impact on drinking water reservoir (Goczałkowice reservoir, Poland) Journal Article

In: Physics and Chemistry of the Earth, vol. 94, pp. 35-46, 2016, ISSN: 14747065, (19).

Abstract | Links | BibTeX

2012

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Kowalczyk, A.

Advantages and constraints of groundwater dating using SF6 in carbonate aquifers on the example of MGWB Gliwice [Mozżliwości i ograniczenia zastosowania SF6 do oceny czasu przebywania wód w ośrodkach wȩglanowych na przykładzie GZWP Gliwice] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 451, pp. 91-100, 2012, ISSN: 08676143, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Kowalczyk, A.

Application of geochemical modelling in assessing groundwater chemistry evolution in the gliwice łabedy intake area [Zastosowanie modelowania geochemicznego do oceny warunków kształtowania sie składu chemicznego wód podziemnych w rejonie ujecia gliwice łabedy] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 445 PART 1, pp. 217-226, 2011, ISSN: 08676143, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Rubin, H.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Kowalczyk, A.; Rubin, K.

Metals and metalloids in water from municipal wells and tap water in the area of racibórz [Wystepowanie metali i metaloidów w wodach z ujeć wodociagowych i z kranu u konsumenta na obszarze miasta racibórz] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 445 PART 2, pp. 603-614, 2011, ISSN: 08676143.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Jakóbczyk-Karpierz, S.; Kowalczyk, A.

Groundwater chemistry of the triassic carbonate aquifer in the bibiela well field area in view of geochemical modelling [SkŁad chemiczny wód podziemnych wȩglanowego kompleksu wodonośnego triasu w rejonie ujȩcia bibiela w świetle badań modelowych] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 442, pp. 79-84, 2010, ISSN: 08676143.

Abstract | Links | BibTeX