• dr hab. Beata Babczyńska-Sendek


Stanowisko: Specjalista
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28
Piętro: I
Numer pokoju: B-115
Telefon: (32) 2009 577
E-mail: beata.babczynska-sendek@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 23388681000

Publikacje z bazy Scopus

2014

Babczyńska-Sendek, B.; Błońska, A.; Skowronek, I.

New localities of Gentiana cruciata (Gentianaceae) in the Kraków-Czȩstochowa Upland [Nowe stanowiska Gentiana cruciata (Gentianaceae) na Wyżynie Krakowsko-Czȩstochowskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 21, no. 1, pp. 67-76, 2014, ISSN: 1640629X, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2013

Sierka, E. M.; Babczyńska-Sendek, B.

Participation of grasses (Poaceae) in spontaneous development of plant cover on the edges of gravel excavation [Udział traw (Poaceae) w pokrywie roślinnej kształtuja̧cej siȩ spontanicznie na obrzeżach wyrobisk żwiru] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 20, no. 2, pp. 285-301, 2013, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Babczyńska-Sendek, B.; Szala, E.

New locality of Nuphar pumila (Nymphaeaceae) in the Rybnik Plateau (the Silesian Upland) [Nowe stanowisko Nuphar pumila (Nymphaeaceae) na Płaskowyżu Rybnickim (Wyżyna Śla̧ska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 19, no. 2, pp. 537-540, 2012, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

Bosek, J.; Błońska, A.; Babczyńska-Sendek, B.

Locality of allium victorialis (Liliaceae) in the Silesian upland [Stanowisko allium victorialis (Liliaceae) na wyzynie Ślaskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 19, no. 1, pp. 67-71, 2012, ISSN: 1640629X, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Babczyńska-Sendek, B.; Henel, A.

The borderland locality of Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) in the vicinity of the Czarny Las forest near Szczekociny [Kresowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w okolicy Czarnego Lasu koło Szczekocin] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 18, no. 1, pp. 184-188, 2011, ISSN: 1640629X, (1).

Abstract | Links | BibTeX

Błońska, A.; Babczyńska-Sendek, B.; Kołtuniak, A.

New locality of Orchis militaris (Orchidaceae) in the Tarnowskie Góry ridge (Silesian Upland) [Nowe stanowisko Orchis militaris (Orchidaceae) na Garbie Tarnogórskim (Wyżyna Śla̧ska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 18, no. 1, pp. 177-180, 2011, ISSN: 1640629X, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2009

Babczyńska-Sendek, B.; Barć, A.

Meadow communities with Sesleria uliginosa (Poaceae) in the vicinity of Włodowice village near Zawiercie (the Silesian-Cracow Upland) [Zbiorowiska ła̧kowe z Sesleria uliginosa (Poaceae) w okolicach Włodowic koło Zawiercia (Wyżyna Śla̧sko- Krakowska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 16, no. 2, pp. 363-375, 2009, ISSN: 1640629X, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2007

Babczyńska-Sendek, B.; Wika, S.; Barć, A.

Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - A new forest association for the Silesian Upland [Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - Nowy zespół leśny dla Wyżyny Ślaskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. SUPPL. 9, pp. 59-72, 2007, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2003

Babczyńska-Sendek, B.; Rok, A.; Sochacka, M.

Rare and interesting vascular plant species in the vicinity of Poreba near Zawiercie [Rzadkie i interesujace gatunki roślin naczyniowych okolic Poreby koło Zawiercia (Wyżyna Ślaska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 10, pp. 19-25, 2003, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX