• dr Bożena Nowak


Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28
Piętro: I
Numer pokoju: C-151
Telefon: (32) 2009 462
E-mail: bozena.d.nowak@us.edu.pl
Spis publikacji: Spis wg CINiBA
Spis publikacji: Spis wg OPUS
Scopus Author ID: 7102814009

Publikacje z bazy Scopus

2021

Nowak, B.; Rusinowski, S.; Korytkowska-Wałach, A.; Chmielnicki, B.

The composition of poly(vinyl chloride) with polylactide/poly(butylene terephthalate-co-butylene sebacate) and its biodegradation by Phanerochaete chrysosporium Journal Article

In: International Biodeterioration and Biodegradation, vol. 157, 2021, ISSN: 09648305.

Abstract | Links | BibTeX

2019

Śmiga-Matuszowicz, M.; Korytkowska-Wałach, A.; Nowak, B.

Isosorbide-based polysebacates as polymeric components for development of in situ forming implants Journal Article

In: Polymers for Advanced Technologies, vol. 30, no. 4, pp. 1072-1082, 2019, ISSN: 10427147, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Śmiga-Matuszowicz, M.; Korytkowska-Wałach, A.; Nowak, B.; Pilawka, R.; Lesiak, M.; Sieroń, A. L.

Poly(isosorbide succinate)-based in situ forming implants as potential systems for local drug delivery: Preliminary studies Journal Article

In: Materials Science and Engineering C, vol. 91, pp. 311-317, 2018, ISSN: 09284931, (7).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Peszke, J.; Dulski, M.; Nowak, A.; Balin, K.; Zubko, M.; Sułowicz, S.; Nowak, B.; Piotrowska-Seget, Z.; Talik, E.; Wojtyniak, M.; Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Malarz, K.; Szade, J.

Unique properties of silver and copper silica-based nanocomposites as antimicrobial agents Journal Article

In: RSC Advances, vol. 7, no. 45, pp. 28092-28104, 2017, ISSN: 20462069, (32).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Nowak, B.; Rusinowski, S.; Chmielnicki, B.; Kamińska-Bach, G.; Bortel, K.

Degradation of PVC/rPLA Thick Films in Soil Burial Experiment Proceedings

Institute of Physics Publishing, vol. 44, no. 5, 2016, ISSN: 17551307, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2015

Sikorska, W.; Musiol, M.; Nowak, B.; Pająk, J.; Łabuzek, S.; Kowalczuk, M.; Adamus, G.

Degradability of polylactide and its blend with poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] in industrial composting and compost extract Journal Article

In: International Biodeterioration and Biodegradation, vol. 101, pp. 32-41, 2015, ISSN: 09648305, (49).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Nowak, B.; Pająk, J.; Drozd-Bratkowicz, M.; Rymarz, G.

Microorganisms participating in the biodegradation of modified polyethylene films in different soils under laboratory conditions Journal Article

In: International Biodeterioration and Biodegradation, vol. 65, no. 6, pp. 757-767, 2011, ISSN: 09648305, (115).

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, B.; Pająk, J.; Łabuzek, S.; Rymarz, G.; Talik, E.

Biodegradation of poly(ethylene terephthalate) modified with polyester "Bionolle®" by Penicillium funiculosum Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 56, no. 1, pp. 35-44, 2011, ISSN: 00322725, (32).

Abstract | Links | BibTeX

2008

Mrozik, A.; Hupert-Kocurek, K. T.; Nowak, B.; Łabuzek, S.

Microbial lipases and their significance in the protection of the environment Journal Article

In: Postepy Mikrobiologii, vol. 47, no. 1, pp. 43-50, 2008, ISSN: 00794252, (5).

Abstract | Links | BibTeX

Łabuzek, S.; Nowak, B.; Pająk, J.; Rymarz, G.

Activity of extracellular depolymerase secreted by Gliocladium solani strain during "Bionolle®" polyester degradation [Aktywność zewna̧trzkomórkowej depolimerazy wydzielanej przez szczep Gliocladium solani w toku degradacji poliestru "Bionolle®"] Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 53, no. 6, pp. 465-470, 2008, ISSN: 00322725, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Łabuzek, S.; Pająk, J.; Nowak, B.; Solga, M.

Examination of toxicity of the products of "Bionolle®" polyester degradation [Badania toksyczności produktów degradacji poliestru "Bionolle®"] Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 53, no. 5, pp. 384-389, 2008, ISSN: 00322725, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, B.; Pająk, J.; Płociniczak, T.; Łabuzek, S.

Enzymes involved in polymer biodegradation [Enzymy uczestnicza̧ce w biodegradacji polimerów] Proceedings

Termedia Publishing House Ltd., no. 1, 2008, ISSN: 08607796, (6).

Abstract | Links | BibTeX

2007

Rost-Roszkowska, M. M.; Kubala, A.; Nowak, B.; Pilarczyk, S.; Klag, J.

Ultrastructure of alimentary tract formation in embryos of two insect species: Melasoma saliceti and Chrysolina pardalina (Coleoptera, Chrysomelidae) Journal Article

In: Arthropod Structure and Development, vol. 36, no. 3, pp. 351-360, 2007, ISSN: 14678039, (6).

Abstract | Links | BibTeX

2006

Łabuzek, S.; Nowak, B.; Pająk, J.

Biodegradation of aged composition of polyethylene with synthetic polyester [Biodegradacja starzonej kompozycji polietylenu z syntetycznym poliestrem] Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 51, no. 1, pp. 27-32, 2006, ISSN: 00322725, (22).

Abstract | Links | BibTeX

2005

Łabuzek, S.; Pająk, J.; Nowak, B.

Biodegradation of modified polyethylene in soil under laboratory conditions [Biodegradacja modyfikowanego polietylenu w glebie w warunkach laboratoryjnych] Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 50, no. 9, pp. 675-681, 2005, ISSN: 00322725, (10).

Abstract | Links | BibTeX

2004

Łabuzek, S.; Nowak, B.; Pająk, J.

The susceptibility of polyethylene modified with bionolle to biodegradation by filamentous fungi Journal Article

In: Polish Journal of Environmental Studies, vol. 13, no. 1, pp. 59-68, 2004, ISSN: 12301485, (25).

Abstract | Links | BibTeX

2002

Łabuzek, S.; Pająk, J.; Nowak, B.; Majdiuk, E.; Karcz, J.

Biodegradation of polyethylene modified with "Bionolle®" polyester [Biodegradacja polietylenu modyfikowanego poliestrem "Bionolle®"] Journal Article

In: Polimery/Polymers, vol. 47, no. 4, pp. 256-261, 2002, ISSN: 00322725, (11).

Abstract | Links | BibTeX