2015

Różkowski, K.; Rózkowski, A.; Sołtysiak, M.

Participation of quaternary aquifers in groundwater inflow to mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) Journal Article

In: Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, pp. 419-437, 2015, ISSN: 08607001, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.; Rózkowski, A.; Szczepański, A.; Rogoz, M.; Przybyłek, J.; Staśko, S.

What Polish mining owes to Polish hydrogeology? Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 58, no. 9 PART 1, pp. 774-786, 2010, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2005

Rózkowski, A.; Pacholewski, A.; Witkowski, A. J.

Impact of anthropogenic factors on the potable groundwater chemistry in the Upper Silesia Coal Basin (USCB) [Kształtowanie sie chemizmu zwykłych wód podziemnych w regionie górnoślaskim w warunkach aktywnej antroporesji] Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 53, no. 9, pp. 742-752, 2005, ISSN: 00332151, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2003

Witkowski, A. J.; Rubin, K.; Kowalczyk, A.; Rózkowski, A.; Wróbel, J.

Groundwater vulnerability map of the Chrzanów karst-fissured Triassic aquifer (Poland) Journal Article

In: Environmental Geology, vol. 44, no. 1, pp. 59-67, 2003, ISSN: 09430105, (35).

Abstract | Links | BibTeX

1997

Rózkowski, A.; Chmura, A.; Gajowiec, B.; Różkowski, J.; Wagner, J.

Impact of the underground coal exploitation on the surface and groundwater chemistry in the upper silesian coal basin (Poland) Journal Article

In: Prace - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 157 PART 3, pp. 40-41, 1997, ISSN: 08669465.

Abstract | Links | BibTeX

1996

Kowalczyk, A.; Kropka, J.; Rózkowski, A.; Rubin, K.

Rozpoznanie, zagospodarowanie i zasoby wód podziemnych wybranych zbiorników triasu górnośla(Combining ogonek sign)skiego Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 44, no. 8, pp. 827-833, 1996, ISSN: 00332151, (4).

Abstract | Links | BibTeX

Rózkowski, A.; Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Wyste(Combining ogonek sign)powanie, zasoby i użytkowanie zwykłych wód podziemnych w zlewni górnej Odry i górnej Wisły w zasiȩgu województwa katowickiego i bielskiego Journal Article

In: Przeglad Geologiczny, vol. 44, no. 8, pp. 834-839, 1996, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX