2012

Malik, I.; Danek, M.; Marchwińska-Wyrwał, E.; Danek, T.; Wistuba, M.; Krąpiec, M.

Scots pine (pinus sylvestris L.) growth suppression and adverse effects on human health due to air pollution in the upper Silesian Industrial District (USID), southern Poland Journal Article

In: Water, Air, and Soil Pollution, vol. 223, no. 6, pp. 3345-3364, 2012, ISSN: 00496979, (33).

Abstract | Links | BibTeX

2009

Malik, I.; Danek, M.; Danek, T.; Krąpiec, M.; Wistuba, M.

Atmospheric pollution emitted by industrial plants located in the northern part of Silesian Upland recorded in Scots Pine tree rings [Zanieczyszczenie atmosfery przez zakłady przemysłowe położone w północnej czȩści wyżyny Śla̧skiej Zapisane w Przyrostach rocznych sosny Zwyczajnej] Journal Article

In: Czasopismo Geograficzne, vol. 80, no. 4, pp. 257-274, 2009, ISSN: 00459453, (3).

Abstract | Links | BibTeX