2023

Hutniczak, A.; Urbisz, A.; Watoła, A.

The socio-economic importance of abandoned railway areas in the landscape of the Silesian Province (southern Poland) Journal Article

In: Environmental and Socio-Economic Studies, vol. 11, no. 1, pp. 1-12, 2023, ISSN: 23540079.

Abstract | Links | BibTeX

2022

Hutniczak, A.; Urbisz, A.; Urbisz, A.; Strzeleczek, Ł.

Factors Affecting Plant Composition in Abandoned Railway Areas with Particular Emphasis on Forest Proximity Journal Article

In: Diversity, vol. 14, no. 12, 2022, ISSN: 14242818.

Abstract | Links | BibTeX

Urbisz, A.

Why some plant species become extinct while others are spreading? Journal Article

In: Pakistan Journal of Botany, vol. 54, no. 1, 2022, ISSN: 05563321.

Abstract | Links | BibTeX

2021

Bzdęga, K.; Zarychta, A.; Urbisz, A.; Szporak-Wasilewska, S.; Ludynia, M.; Fojcik, B.; Tokarska-Guzik, B.

Geostatistical models with the use of hyperspectral data and seasonal variation – A new approach for evaluating the risk posed by invasive plants Journal Article

In: Ecological Indicators, vol. 121, 2021, ISSN: 1470160X, (7).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Urbisz, A.

The occurrence and degree of threat of legally protected vascular plant species in the Wyżyna Krakowsko-Częstochowska upland [Występowanie i stopień zagrożenia prawnie chronionych gatunków roślin naczyniowych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 24, no. 2, pp. 415-422, 2017, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

Urbisz, A.; Urbisz, A.

New locality of Euphorbia humifusa (Euphorbiaceae) in Poland [Nowe stanowisko Euphorbia humifusa (Euphorbiaceae) w Polsce] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 24, no. 2, pp. 508-511, 2017, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Urbisz, A.

Extinct and most threatened with extinction vascular plants of the Silesian Upland forests [Wymarłe i najbardziej zagrożone wyginiȩciem rośliny naczyniowe lasów Wyżyny Ślaskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 23, no. 1, pp. 29-37, 2016, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2011

Nowak, T.; Urbisz, A.; Kapusta, P.; Tokarska-Guzik, B.

Distribution patterns and habitat preferences of mountain vascular plant species in the Silesian uplands (Southern Poland) Journal Article

In: Polish Journal of Ecology, vol. 59, no. 2, pp. 219-234, 2011, ISSN: 15052249, (6).

Abstract | Links | BibTeX

Urbisz, A.; Urbisz, A.; Błazyca, B.

Rock vascular plant species of the Krakówczęstochowa uplands Journal Article

In: Thaiszia Journal of Botany, vol. 21, no. 2, pp. 207-214, 2011, ISSN: 12100420, (3).

Abstract | Links | BibTeX

Nobis, A.; Nobis, M.; Urbisz, A.

Lathyrus aphaca L.: The distribution, habitats and remarks on the status of the species in Poland Journal Article

In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol. 80, no. 3, pp. 237-244, 2011, ISSN: 00016977, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Urbisz, A.

Biodiversity conservation as one of necessary conditions of ecodevelopment [Ocena bioróznorodności jako jeden z waznym warunków ekorozwoju] Journal Article

In: Problemy Ekorozwoju, vol. 5, no. 1, pp. 91-94, 2010, ISSN: 18956912, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2008

Woch, M. W.; Mueller-Bieniek, A.; Urbisz, A.

Glaucium corniculatum (Papaveraceae) - A medieval ephemerophyte in the Polisch flora [Glaucium corniculatum (Papaveraceae) - Średniowieczny efemerofit we florze polskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 15, no. 2, pp. 223-230, 2008, ISSN: 1640629X, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2007

Urbisz, A.; Węgrzynek, B.

Tragus racemosus (Poaceae) - A new ephemerophyte in the Polish flora [Tragus racemosus (Poaceae) - Nowy efemerofit dla flory Polski] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. SUPPL. 9, pp. 19-22, 2007, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

Urbisz, A.; Urbisz, A.

European chestnut (Castanea sativa Mill.) - A tree naturalized on the Baltic Sea coast? Journal Article

In: Polish Journal of Ecology, vol. 55, no. 1, pp. 175-179, 2007, ISSN: 15052249, (5).

Abstract | Links | BibTeX

2002

Urbisz, A.

The analysis of vascular flora of the south-western part of the Wyzyna Katowicka Upland (Silesian Upland) - Chosen aspects [Wybrane aspekty analizy flory naczyniowej południowo-zachodniej czȩści Wyzyny Katowickiej (Wyzyna Śla̧ska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 9, pp. 147-157, 2002, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

Urbisz, A.

The new localities of rare vascular plants in the area of the Jura Krakowsko-Czȩstochowska [Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na terenie Jury Krakowsko-Czȩstochowskiej] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 9, pp. 141-146, 2002, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX

2001

Urbisz, A.

The mountain species in the vascular flora of the Rybnik Plateau (Silesian Upland) Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 8, pp. 63-70, 2001, ISSN: 1640629X, (3).

Abstract | Links | BibTeX