2023

Sitek, S. S.; Janik, K.; Dąbrowska, D.; Różkowski, J.; Wojtal, G.; Mukawa, J.; Witkowski, A. Jarosław; Jakóbczyk-Karpierz, S.

Risk assessment for the prevention of managed aquifer recharge (MAR) facility failure during the operation and the expansion phases Journal Article

In: Journal of Hydrology, vol. 621, 2023, ISSN: 00221694, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2022

Halytsia, O.; Vrachioli, M.; Janik, K.; Sitek, S. S.; Wojtal, G.; Imig, A.; Rein, A.; Sauer, J.

Assessing Economic Feasibility of Managed Aquifer Recharge Schemes: Evidence from Cost-benefit Analysis in Poland Journal Article

In: Water Resources Management, vol. 36, no. 13, pp. 5241-5258, 2022, ISSN: 09204741, (2).

Abstract | Links | BibTeX

2009

Wojtal, G.; Kowalczyk, A.; Rzepecki, T.

Groundwater quality in the catchment area of the Świerczków infiltration groundwater intake in tarnów [JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH NA OBSZARZE ZASILANIA UJȨCIA INFlLTRACYJNEGO ŚWIERCZKÓW W TARNOWIE] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 436, pp. 547-554, 2009, ISSN: 08676143, (1).

Abstract | Links | BibTeX