2008

Pisarski, W. A.; Swinarew, A. S.; Czaja, M. B.; Piekarnik, B.; Grobelny, Z.; Getautis, V.; Gražulevičius, J. V.; Niedziela, T.; Trzebicka, B.; Stolarzewicz, A.

Optically induced carbazolyl containing polyethers: Concentration effects Journal Article

In: Journal of Molecular Structure, vol. 887, no. 1-3, pp. 205-208, 2008, ISSN: 00222860, (9).

Abstract | Links | BibTeX