1989

Czaja, S. W.; Radosz, J.

Variations of atmospheric precipitation in the area of the Katowice province in the years 1961-1980 [Zmiennosc opadow atmosferycznych na terenie wojewodztwa katowickiego w latach 1961-1980] Journal Article

In: Czasopismo Geograficzne, vol. 60, no. 2, pp. 177-189, 1989, ISSN: 00459453, (2).

Abstract | Links | BibTeX