2020

Różkowski, J.; Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.

Occurrence, sources of PAHs, and groundwater protection against pollution in the Cieszyńskie ródła Tufowe Natura 2000 area [Wysţpowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie ródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem] Proceedings

Polish Geological Institute, vol. 68, no. 4, 2020, ISSN: 00332151, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2019

Rubin, K.; Rubin, H.; Różkowski, J.; Ślósarczyk, K.; Flasza, A.

Risk assessment for the catchment zone of the łazy błȩdowskie GPW s.a. groundwater intake in katowice and its limitations [ANALIZA RYZYKA DLA OBSZARU SPłYWU WÓD PODZIEMNYCH DO UJȩCIA łaZY BłȩDOWSKIE GPW S.A. W KATOWICACH I JEJ OGRANICZENIA] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, vol. 475, no. 475, pp. 199-204, 2019, ISSN: 08676143.

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Różkowski, J.; Magiera, T.

Seasonal variation in contamination and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in the cieszyn tufa spring water (Southern poland) Proceedings

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

Ślósarczyk, K.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Kowalczyk, A.; Witkowski, A. J.

Isotopic approach to identification of sulphate origin in the triassic aquifer in recharge area of the Łazy bŁĘdowskie well field (Southern poland) Proceedings

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704.

Abstract | Links | BibTeX

Różkowski, J.; Rubin, H.; Rubin, K.; Siwek, P. M.; Ślósarczyk, K.

Chemical composition and water quality of the cieszyn tufa springs (Southern poland). geochemical conditions and anthropogenic hazards Proceedings

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 19, no. 1.2, 2019, ISSN: 13142704, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Witkowski, A. J.; Rubin, H.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, K.

Application of geochemical modeling for the identification of main processes affecting changes in the quality of groundwater in the Łazy bŁĘdowskie well field, Southern Poland Proceedings

International Multidisciplinary Scientific Geoconference, vol. 18, no. 1.2, 2018, ISSN: 13142704, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2017

Różkowski, J.; Różkowski, K.; Rahmonov, O.; Rubin, H.

Nitrates and phosphates in cave waters of Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland Journal Article

In: Environmental Science and Pollution Research, vol. 24, no. 33, pp. 25870-25880, 2017, ISSN: 09441344, (4).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Czekaj, J.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Rubin, H.; Sitek, S. S.; Witkowski, A. J.

Identification of nitrate sources in groundwater and potential impact on drinking water reservoir (Goczałkowice reservoir, Poland) Journal Article

In: Physics and Chemistry of the Earth, vol. 94, pp. 35-46, 2016, ISSN: 14747065, (19).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Rubin, H.; Rubin, K.; Siodlak, A.; Skuza, P.

Assessment of contamination of the bottom sediments of the stola river with selected metals and metalloids within the urban-industrial area of tarnowskie góry [Ocena zanieczyszczenia wybranymi metalami i metaloidami osadów dennych rzeki stoly na terenie miejsko-przemyslowym tarnowskich gór] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 445 PART 2, pp. 615-624, 2011, ISSN: 08676143, (2).

Abstract | Links | BibTeX

Rubin, H.; Jakóbczyk-Karpierz, S.; Kowalczyk, A.; Rubin, K.

Metals and metalloids in water from municipal wells and tap water in the area of racibórz [Wystepowanie metali i metaloidów w wodach z ujeć wodociagowych i z kranu u konsumenta na obszarze miasta racibórz] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 445 PART 2, pp. 603-614, 2011, ISSN: 08676143.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Rubin, H.; Rubin, K.

Hydrogeochemistry of the upper triassic formations in the woźniki area (borehole k-l) [Charakterystyka hydrogeochemiczna utworów triasu górnego w rejonie woźnik (otwór badawczy k-l)] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 436, pp. 429-436, 2009, ISSN: 08676143, (2).

Abstract | Links | BibTeX

Rubin, K.; Rubin, H.

Hydrogeology of the upper triassic in the area of mgwb lubliniec- myszków [Warunki hydrogeologiczne utworów triasu górn ego na obszarze gzwp lubliniec-myszków] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 436, pp. 437-444, 2009, ISSN: 08676143.

Abstract | Links | BibTeX

2008

Witkowski, A. J.; Kowalczyk, A.; Rubin, H.; Rubin, K.

Groundwater quality and migration of pollutants in the multi-aquifer system of the former chemical works "Tarnowskie GóryΛ area Proceedings

vol. 24, 2008, ISSN: 15079791, (7).

Abstract | Links | BibTeX

2002

Kowalczyk, A.; Rubin, H.; Rubin, K.; Lewandowski, J.; Bardziński, W.

Hydrogeology of Triassic karst-fractured aquifer in Tarnowskie Góry area [Kształtowanie siȩ warunków hydrogeologicznych szczelinowowo-Krasowego kompleksu wodonośnego triasu w rejonie tarnowskich Gór] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 404, pp. 29-50, 2002, ISSN: 02086603, (2).

Abstract | Links | BibTeX