2021

Falarz, M.; Bednorz, E.

Snow Cover Change Book Chapter

In: pp. 375-390, Springer Science and Business Media B.V., 2021, ISSN: 23520698, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2018

Falarz, M.; Nowosad, M.; Bednorz, E.; Rasmus, S.

Review of Polish contribution to snow cover research (1880-2017) Journal Article

In: Quaestiones Geographicae, vol. 37, no. 1, pp. 7-22, 2018, ISSN: 0137477X, (3).

Abstract | Links | BibTeX

2003

Bednorz, E.; Kolendowicz, L.; Bielec-Bąkowska, Z.; Bokwa, A.; Żelazny, M.; Kicińska, B.; Lewik, P.; Nowosad, M.; Ustrnul, Z.

Regionalisations, typologies and climatic seasons with application of cluster analysis [Regionalizacje, typologie i wyznaczania sezonów klimatycznych z zastosowaniem analizy skupień] Journal Article

In: Przeglad Geofizyczny, vol. 48, no. 1-2, pp. 11-32, 2003, ISSN: 00332135, (1).

Abstract | Links | BibTeX