2021

Bielec-Bąkowska, Z.; Taszarek, M.; Kolendowicz, L.

Change of Thunderstorms and Tornadoes Book Chapter

In: pp. 421-441, Springer Science and Business Media B.V., 2021, ISSN: 23520698, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2014

Guzik, U.; Hupert-Kocurek, K. T.; Krysiak, M.; Wojcieszyńska, D.

Degradation potential of protocatechuate 3,4-dioxygenase from crude extract of Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 immobilized in calcium alginate hydrogels and on glyoxyl agarose Journal Article

In: BioMed Research International, vol. 2014, 2014, ISSN: 23146133, (29).

Abstract | Links | BibTeX

2003

Bednorz, E.; Kolendowicz, L.; Bielec-Bąkowska, Z.; Bokwa, A.; Żelazny, M.; Kicińska, B.; Lewik, P.; Nowosad, M.; Ustrnul, Z.

Regionalisations, typologies and climatic seasons with application of cluster analysis [Regionalizacje, typologie i wyznaczania sezonów klimatycznych z zastosowaniem analizy skupień] Journal Article

In: Przeglad Geofizyczny, vol. 48, no. 1-2, pp. 11-32, 2003, ISSN: 00332135, (1).

Abstract | Links | BibTeX

2000

Bielec-Bąkowska, Z.; Kolendowicz, L.

Problems connected with the observation and climatological elaborations of thunderstorms [Problemy zwia̧zane z obserwacja̧ i opracowaniami klimatologicznymi burz] Journal Article

In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, no. 55-56, pp. 59-65, 2000, ISSN: 01371983.

Abstract | Links | BibTeX