2003

Babczyńska-Sendek, B.; Rok, A.; Sochacka, M.

Rare and interesting vascular plant species in the vicinity of Poreba near Zawiercie [Rzadkie i interesujace gatunki roślin naczyniowych okolic Poreby koło Zawiercia (Wyżyna Ślaska)] Journal Article

In: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, vol. 10, pp. 19-25, 2003, ISSN: 1640629X.

Abstract | Links | BibTeX