2006

Truszel, M.; Karwowski, Ł.; Lasoń, K.; Markiewicz, J.; Żaba, J.

Magmatism and metamorphism of the Kraków-Lubliniec Tectonic zone as a clue to the occurrence of polymetallic deposits [Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec jako przesłanki wystepowania złóżpolimetalicznych] Journal Article

In: Biuletyn - Panstwowego Instytutu Geologicznego, no. 418, pp. 55-103, 2006, ISSN: 02086603, (14).

Abstract | Links | BibTeX

2003

Karwowski, Ł.; Lasoń, K.; Markiewicz, J.; Truszel, M.

Magmatism and metamorphism of contact zone of Malopolska and Upper Silesian blocks as indicators of porphyry deposits Journal Article

In: Journal of the Czech Geological Society, vol. 48, no. 1-2, pp. 76-77, 2003, ISSN: 12108197.

Abstract | Links | BibTeX