1981

Furmanczyk, K.; Jania, J. A.

(Remote sensing methods in polar researches). [Metody teledetekcji w badaniach polarnych.] Journal Article

In: Czasopismo Geograficzne, vol. 52, no. 4, pp. 379-396, 1981, ISSN: 00459453.

Abstract | Links | BibTeX